Uczę się czytać i pisać N° 1

Abril 2020

Każdy kolejny rok szkolny to nowe wyzwanie, któremu musimy stawić czoło z entuzjazmem i zaangażowaniem, aby zakończył się on pełnym sukcesem.

Na pierwszych stronach niniejszego czasopisma znajdziesz ćwiczenia do skopiowania, na podstawie których możesz pracować ze swymi uczniami. Będą oni mieli sposobność do rozwijania umiejętności grafomotorycznych, klasyfikowania elementów według podanych kryteriów oraz porządkowania ciągów liczbowych. Wszystko to da im okazję do dokonywania pierwszych odkryć, co zawsze przynosi dzieciom satysfakcję, tobie zaś pomoże sprawić, by dzieci czerpały radość z nauki. Na kolejnych stronach znajdują się materiały dydaktyczne dotyczące 16 liter.

Dzieci otrzymają tym samym narzędzie do ćwiczenia starannego i dokładnego pisania, zgodnego z zasadami prawidłowego kreślenia liter.

Redakcja „Uczę się czytać i pisać” wita cię z uśmiechem i życzy wspaniałego rozpoczęcia roku szkolnego oraz wielu sukcesów i radości w jego trakcie.