Uczę się czytać i pisać N° 2

Aprile 2020

Witajcie! Spotykamy się w drugim numerze naszego czasopisma, w którym znajdziecie materiały do pracy z dziećmi dotyczące kolejnych liter i liczb. Ciekawe zadania pomogą uczniom w zapamiętaniu kształtu liter, wyćwiczeniu ich prawidłowego sposobu zapisywania, a także łączenia liter w wyrazy oraz odpowiadających im głosek w słowa i tym samym naukę czytania.

W czasopiśmie znajdziecie również materiały dotyczące liczb od 10 do 20, do pracy z uczniami nad myśleniem matematycznym w oparciu o różnorodne formy działania.
„Uczę się czytać i pisać” to pomoc dla twoich uczniów w stawianiu pierwszych kroków w czytaniu i pisaniu, dzięki której w przyszłości czynności te staną się dla nich nawykiem i przyjemnością.