Nauczycielka Przedszkola nr 157

Maj 2020

  Prenumerata  

Zapraszamy do zapoznania się ze sztuką abstrakcyjną! Przedstawiamy pomysły do wykorzystania na zajęciach w przedszkolu.

Przypomnimy o ważnych datach w maju.

Przygotowaliśmy również pomysły na Dzień Matki i Dzień Rodziny.

W ramach podróży po Europie odkryjemy Grecję.

Porozmawiamy również, jak doskonalić kompetencje obywatelskie.

Czekają na Ciebie również inne pomoce, 5 wielobarwnych plakatów oraz ćwiczenia do skopiowania.


Redakcja

„Nauczycielka Przedszkola” to czasopismo stworzone z myślą o tym, aby usprawnić Twoją pracę wychowawczą przy pomocy nowatorskich środków, które zaadaptujesz stosownie do potrzeb swojej grupy i wzbogacisz własnym wkładem.
Znajdziesz w nim plansze, ilustracje, ćwiczenia do skopiowania, opowiadania dla dzieci, opowiadania dla rodziców i nauczycieli, zdjęcia, kalendarze, gry i zabawy dydaktyczne, pomysły na różne uroczystości…, przy pomocy których odtworzysz tematy, zilustrujesz ćwiczenia i  „nadasz klimat” przedszkolnym przestrzeniom, aby dać dzieciom najlepszą cząstkę siebie.